Glimt af Østjyske Folkekors historie

 

I 1890’erne var der kommet så mange kor for den brede befolkning, at der blev dannet nogle centralforeninger. En af disse hørte hjemme i Sydøstjylland, med omdrejningspunkt i Kolding. Den blev startet af Professor Nutzhorn, som senere blev Danske Folkekors første landsformand.

I 1902 blev der så holdt et korstævne i Kolding for alle de fire centralforeninger. Der deltog 400 korsangere og der var 4000 tilhørere til koncert på Koldinghus. Her startede man ”De samvirkende centralforeninger for blandede kor i Danmark”, og professor Nutzhorn blev formand. Foreningen skifter i 1919 navn til det mere mundrette ”Danske Folkekor”.

Siden da er kredse kommet til, nogle er blevet delt og andre lagt sammen. Sydøstjyske blev delt i Sydjyske og Østjyske, men de to kredse er pr. 1. januar 2010 igen blevet lagt sammen til Syd-Østjyske Folkekor.

I de godt 100 år foreningen har eksisteret, har der været afholdt utallige stævner over hele landet, og korsangerne har haft mulighed for at møde de bedste dirigenter og komponister, både fra Danmark og udlandet.

Både Sydjyske og Østjyske har i en periode ligget stille, men nu sker der noget igen. I efteråret 2005 tog en lille arbejdsgruppe så fat på genrejsningen af Østjyske, og nu er Sydjyske så også kommet med. Indtil videre er det blevet til følgende stævner:

Forår 2010

Christian Dyrst

135 deltagere

Efterår 2009

Niels Rahbech

55 deltagere

Forår 2009

Lene Nørlykke

70 deltagere

Efterår 2008

Erik Bjørn Lund

70 deltagere

Forår 2008

Jens Johansen

100 deltagere

Efterår 2007

Blev desværre aflyst pga sygdom

Forår 2007

Henrik Birk Aaboe

85 deltagere

Efterår 2006

Erling Lindgren

90 deltagere

Forår 2006

John Høybye

160 deltagere