Øvefiler

Øvefiler

Af og til oprettes øvefiler til visse værker, primært med henblik på konkrete stævner.

Øvefiler tænkes anvendt til hjemmearbejde, så man kan være godt forberedt.

Øvefilerne kan kun anvendes sammen med den pågældende node.

Vi gemmer dem her, hvis værkerne anvendes i andre sammenhænge end ved det oprindelige arrangement.

Syng i kor ved juletid, 2021

Syng i kor om Danmark, Danmarksstævnet 2019

Runeskrift (Jacob Høgsbro, 2017)