Medlemsoplysninger

Indmeldelse / ændring

Her kan du indmelde et kor eller et personligt medlem, der ønsker at blive medlem af Danske Folkekor.
Eller du kan indberette ændringer i oplysninger om eksisterende kor / personligt medlem.
 

Der er en gensidig interesse i, at oplysninger om kor, dirigenter, kontaktpersoner og personlige medlemmer er korrekte for at sikre en god kommunikation.

Derfor er det vigtigt at sørge for at indberette ændringer i navn, adresse, telefonnummer, e-post osv. 
 

Vælg din formular:

Den udfyldte formular sendes automatisk til de instanser i Danske Folkekor, der skal bruge oplysningerne.