Medbestemmelse


Som medlem har man medbestemmelse:
  • ved kredsens generalforsamling/repræsentantskabsmøde ved valg af bestyrelse
  • som medlem af kredsens musikudvalg (= korets dirigent eller formand)
  • ved deltagelse i Danske Folkekor's repræsentantskabsmøde med valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og evt. andre tiltag i landsforeningen
  • med forslag til koraktiviteter lokalt eller på landsplan