Særlige tilskud til kor

 

Særlige tilskud fra Danske Folkekor til korene

 

Tilskud kan gives i anledning af

Jubilæum

Danske Folkekor giver medlemskor tilskud til arrangementer i forbindelse med 25, 50, 75 og 100 års jubilæum osv.

Forudsætning
Det er en forudsætning, at koret har været medlem af Danske Folkekor i mindst 2 kontingentår og tilskuddets størrelse fastsættes ud fra antallet af ansøgninger, som er modtaget.

Tilskuddet vil dog højest være på 50% af seneste kontingentindbetaling.

På evt. indbydelse / koncertprogram noteres ”Med tilskud fra Danske Folkekor” med logo.

Ansøgningen
Ansøgningen skal være indsendt senest den 31. december året før jubilæet afholdes.
Ansøgningen sendes elektronisk til tilskud@folkekor.dk

Ansøgningen skal indeholde:

 • korets navn
 • navn på kontaktperson/formand
 • kontonummer, hvorpå tilskudsbeløbet kan indsættes.

Fortæl gerne lidt om dagens forløb.

 

Kor, der gerne vil arbejde med fremmed instruktør

Danske Folkekor kan give tilskud til det enkelte medlemskor, der gerne vil engagere en fremmed instruktør til at arbejde med f.eks. stemmer, korklang, nyt repertoire el. lign. 

Tilskuddet beløber sig til kr. 1.000,-
Beløbet, der kan uddeles, bliver fastsat hvert år på repræsentantskabsmødet.

Forudsætning

 • Det er en forudsætning, at koret har været medlem af Danske Folkekor i mindst 2 kontingentår.
 • Tilskud kan opnås, forudsat at det ansøgende kor på sin egen hjemmeside tydeligt nævner Danske Folkekor.
 • Tilskud kan opnås, forudsat at der i forbindelse med offentligt arrangement i invitationsmaterialet, programmer osv. tydeligt gøres opmærksom på, at Danske Folkekor støtter arrangementet (evt. forventes at støtte)
 • Tilskud kan gives til samme kor efter flg. regel:
  Højst én portion, højst til ét arrangement inden for et kalenderår og højst hvert andet år.
 • Tilskud udbetales efter arrangementets afholdelse, når arrangøren har indsendt tilfredsstillende dokumentation for indbydelse, regnskab og evaluering..
 • På evt. indbydelse / koncertprogram noteres ”Med tilskud fra Danske Folkekor” med logo.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • formålet
 • beskrivelse af arrangementet
 • oplysninger om korets navn
 • instruktørens navn
 • sted for arrangementets afvikling
 • kontonummer, hvorpå tilskudsbeløbet kan indsættes.

Det tilrådes at sende ansøgningen umiddelbart efter beslutningen er taget, men skal senest være fremme 31. december året forud for arrangementets afholdelse.
Ansøgningen sendes elektronisk til tilskud@folkekor.dk

Årets tildelinger afgøres inden 1. februar.
Danske Folkekor forbeholder sig ret til at vælge blandt ansøgerne og evt. forkaste dem alle.

 

Samarbejde mellem to eller flere kor

Danske Folkekor kan give tilskud til medlemskor, der gerne vil arbejde med et større kor i andre sammenhænge end man er vant til, - eller i PR-øjemed.

Formål kan være

 • at arbejde med et fremmed repertoire
 • af afprøve et nyt koncertsted
 • at dirigenterne kan få en ny oplevelse med deres kor og inspireres af andre kor
 • at invitere fremmede kor til at besøge Danske Folkekor

Forudsætning

 • Det er en forudsætning, at mindst 2 af korene er fuldgyldige medlemmer af Danske Folkekor og har været medlemmer i mindst 2 kontingentår.
 • Tilskuddet beløber sig til kr. 1.000,-
  Beløbet, der kan uddeles oplyses hvert år på repræsentantskabsmødet.
 • Tilskud kan opnås, forudsat at det ansøgende kor på sin egen hjemmeside tydeligt nævner Danske Folkekor.
 • Tilskud kan opnås, forudsat at der i forbindelse med offentligt arrangement i invitationsmaterialet, programmer osv. tydeligt gøres opmærksom på, at Danske Folkekor støtter arrangementet (evt. forventes at støtte)
 • Tilskud kan gives til samme kor efter flg. regel:
  Højst én portion, højst til ét arrangement inden for et kalenderår og højst hvert andet år.
 • Tilskud udbetales efter arrangementets afholdelse, når arrangøren har indsendt tilfredsstillende dokumentation for indbydelse, regnskab og evaluering.

På indbydelse / koncertprogram noteres ”Med tilskud fra Danske Folkekor” med logo.

Ansøgningen
Det tilrådes at sende ansøgningen umiddelbart efter beslutningen er taget, men skal senest være fremme den 31. december året forud for arrangementets afholdelse.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • formålet
 • beskrivelse af samarbejdsforløbet
 • oplysninger om korenes navne
 • værtskoret, som modtager tilskudsbeløbet
 • instruktørens navn
 • sted for arrangementets afvikling
 • kontonummer, hvorpå tilskudsbeløbet kan indsættes.

Ansøgningen sendes elektronisk til tilskud@folkekor.dk

Årets tildelinger afgøres inden 1. februar.
Danske Folkekor forbeholder sig ret til at vælge blandt ansøgerne og evt. forkaste dem alle.