Sjællandske Folkekor

Kontakt Sjællandske Folkekor


Epost: 
sjellandske(at)folkekor.dk

Formand: 

Formandens opgaver varetages af kasserer og sekretær

Kasserer:
Elsebeth Stenbæk.
Højåsen 22
4230 Skælskør

Tlf.: 61 60 19 03
E-post:eogpsten(at)gmail.com 

Sekretær:
Mariann Ottosen
Borgergade 109
4241 Vemmelev

Tlf.: 23 98 82 08
Epost: mottosen(at)live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Bent Påske
Nattergalevej 6
4230 Skælskør

Tlf.: 21 21 20 78
Epost: paaske(at)nodehandleren.dk

Bestyrelsesmedlem:
Jan Ringgaard
Skovvej 5
4450 Jyderup

E-post: ringgaard(at)familiendk.dk

Revisor:
Inge Møller
Munkevænget 32
4300 Holbæk

Tlf.: 59 44 16 25
Epost: inge.steffen(at)lic-mail.dk

Revisorsuppleant:
Aase Thorhauge
Skellet 26
4700 Næstved

Tlf.: 55 73 31 70 / 21 37 11 25
aase.thorhauge@pc.dk