Padborg Sangkor

Generelt om koret
Epost: 
v.heiselberg(at)privat.dk
Medlemstal: 
25 medlemmer
Kortype: 
Blandetkor, voksne
Øvested: 

Lyreskovskolen
Padborgvej 55 a
6330 Padborg

Korprøve: 
Tirsdag kl. 19-21
Kreds af Danske Folkekor: 
Grænsekorene
Dirigent

Bodil Gormsen
Høgelsbjerg 10
6200 Aabenraa

Telefon: 
22 39 08 48
Epost: 
Bodil.gormsen(at)webspeed.dk
Kontaktperson

Vagn Heiselberg
Uffesvej 8
6330 Padborg

Telefon: 
23 47 02 77
Epost: 
v.heiselberg(at)privat.dk