Danske Folkekor støtter korsamarbejde

Danske Folkekor støtter korlivet 

Tilskud kan gives til

Kor som samarbejder om et stævne

Danske Folkekor kan give tilskud til medlemskor, der gerne vil arbejde med et større kor i andre sammenhænge, end man er vant til, - eller i PR-øjemed.

Formål kan være

 • at arbejde med et fremmed repertoire
 • af afprøve et nyt koncertsted
 • at få økonomi til at engagere en udefra kommende dirigent
 • at dirigenterne kan få en ny oplevelse med deres kor og inspireres af andre kor
 • at invitere fremmede kor til at besøge Danske Folkekor

Forudsætning

 • Det er en forudsætning, at mindst 2 af korene er fuldgyldige medlemmer af Danske Folkekor og har været medlemmer i mindst 2 kontingentår.
 • Tilskuddet fastsættes ud fra i forvejen indsendt budget
 • Tilskud kan opnås, forudsat at de ansøgende kor på egne hjemmesider tydeligt nævner Danske Folkekor.
 • Tilskud kan opnås, forudsat at der i forbindelse med offentligt arrangement i invitationsmaterialet, programmer osv. tydeligt gøres opmærksom på, at Danske Folkekor støtter arrangementet
 • Bevilget tilskud meddeles kort efter indsendelse af ansøgning. Det udbetales umiddelbart efter arrangementets afholdelse.

På indbydelse / koncertprogram noteres ”Med tilskud fra Danske Folkekor” med logo.

Ansøgningen
Det tilrådes at sende ansøgningen umiddelbart efter beslutningen er taget, og man kender omkostningerne.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • formålet
 • beskrivelse af samarbejdsforløbet
 • oplysninger om korenes navne
 • de medvirkende kor, og kor, som står for økonomien
 • instruktørens navn
 • sted for arrangementets afvikling
 • kontonummer, hvorpå tilskudsbeløbet kan indsættes.

Ansøgningen sendes elektronisk til tilskud@folkekor.dk