The Armed Man 2023

The Armed Man – a mass for peace
af Karl Jenkins med Danske Folkekors Festivalkor

The Armed Man er en messe for fred komponeret på bestilling fra Britains Royal Armouries til markering af årtusindskiftet. Jenkins dedikerede den ofrene for Kosovo-krigen.

Messen er en nutidig parallel til en 1500-tals messe baseret på en fransk sang L´homme Arme.

Den er baseret på satserne fra en kristen messe, og teksterne stammer fra bl. a. biblen, andre religioner og forskellige verdslige kilder.

The Armed Man er et stort hit i mange af verdens lande, men uvist af hvilken årsag, har den kun 1 gang tidligere været opført offentligt tilgængeligt i Danmark. Det var også i Danske Folkekors regi og skete i 2014.

Vores første opførelse af værket foregik i et musikteater. Det er praktisk, fordi alt, man behøver, er til stede der. Vi forsøger dog i øjeblikket efter mulighed for at komme i en kirke med værket, men støder der på negative holdninger på grund af indholdet fra visse andre religioner. Vi vil dog ikke beskære værket for at gøre denne del lettere, idet vi så vil ignorere komponistens tanker om at skabe fordragelighed mellem folkene.

Værket er for solist, kor og orkester med tilføjelse af en fotoserie til ledsagelse af musikken. Varighed 60 minutter

Danske Folkekor har forsøgt at opføre værket i 2020, men måtte udsætte det af flere omgange grundet Covid-19, hvor det endelig blev aflyst i 2022. Vi forsøger derfor med en mindre besætning.

Målgruppe
Medlemmer af Danske Folkekor med fokus på sangere fra korene, som til dagligt bærer ekstra ansvar i deres stemmegruppe, og som har brug for større udfordringer, som kræver, at de kan forberede sig alene.

Festivalkoret 
samles på tværs af Danske Folkekors kredse, fordi det således kan sende inspiration til hele landet. Alt i alt ser vi dette som en unik chance for amatørsangere for at få et stærkt indblik i professionelle opførelser og vi mener, at de erfaringer man høster i Festivalkoret kan blive gavnlige i det hjemlige korarbejde således at inspirationen når ud i alle hjørner af landets korliv

Instruktør
Merethe Køhl Hansen er organist ved Sorø Klosterkirke og leder af den årlige klassiske musikfestival i Sorø. Hun optræder desuden som orgelsolist, og som kordirigent har hun forestået bl. a. en del værker udenfor ”standardkataloget”. Ved kirken har hun for ca. 10 år siden oprettet et drenge- mandskor, som nu er veletableret og deltager i mange opgaver enten alene eller sammen med andre kor.

Tid og sted
Slagelse Musikhus + øvesteder februar – marts – en lørdag + en weekend

Generelt om Danske Folkekors stævner:

Alle aktiviteter har generel landsdækkende interesse, idet de forskellige professionelle instruktører bliver præsenteret for de mange sangere, dels for at udbrede nye strømninger i landet, dels fordi der undertiden er deltagende sangere fra andre dele af landet end hvor stævnerne foregår.

Skal vi fortsætte med at kunne engagere vores medlemmer i korene samt andre interesserede, er det vigtigt at invitere professionelle dirigenter og instruktører samt andre kor til stævnerne. Amatørsangerne kan derefter udbrede det præsenterede materiale hjemme i korene ved koncerter i lokalområderne. Det er en stor og nødvendig inspiration for de lokale korledere, specielt også i tyndtbefolkede egne.

Indbydelsen til stævnerne vil blive udsendt bredt – digitalt – til så mange kor som muligt i hele landet gennem Danske Folkekors landsdækkende arrangementskalender samt gennem hjemmesiden. Indbydelse udsendes også til lokale kor, som ikke allerede er medlem af Danske Folkekor.

Alle medlemmer af Danske Folkekor har lov til at deltage i ethvert stævne, arrangeret af Danske Folkekors kredse og landsforeningen, hvor som helst i landet det foregår.

Statens Kunstfond opfordrer arrangører til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling.  
Der opfordres bl.a. til samkørsel for de medvirkende. 
Danske Folkekor beder om din tilladelse til, at dit navn, adresse, telefon og mail må figurere på en deltagerliste, der sendes til øvrige deltagere forud for stævnets afholdelse.

Social bæredygtighed i stævnerne vises ved at stævnerne åbne for alle kormedlemmer uanset korbaggrund eller medlemskab af foreningen.