Syng i kor om årstider

Danmarksstævne
 

under temaet
”Syng i kor om årstider”

i Fredericia, september 2021

Formål:
Formidling af nye danske sange såvel for kor som til folkelig fællessang. Danske Folkekor har tradition for at bestille nye værker, kantater eller enkeltsange, hos interessante digtere og komponister. Dette projekt vil være det 8. siden årtusindskiftet.

Målet med det er naturligvis at bidrage til de gode og spændende oplevelser ved at være korsanger, og tillige at bidrage til repertoirefornyelse. Senest holdt vi Danmarksstævne i 2019, hvor sangene havde hver sin landsdelsretning i samlingen ”Syng i kor om Danmark”. Denne gang vil temaet blive som ovenfor nævnt ”Syng i kor om årstider”. I skrivende stund forhandles med en række mulige ophavsmænd til sangene, hvor vi agter at have 1 komponist og 1 forfatter pr. sang og kun et værk pr. person. De vil i lighed med tilsvarende projekt i 2019 høre til i gruppen af populære bidragsydere til den folkelige sang.

Vi uropfører sangene ved en koncert i september. Forud har der været afholdt 4 regionale prøver rundt i landet. Der vil medvirke et instrumentalensemble og en solist.

Målgruppe; Medlemmer af Danske Folkekor. For blandet kor.

Instruktør:

Instruktør vil blive Theis Lyng Reinvang.  Han er en god dirigent for dette emne. Udover at dirigere klassisk kormusik på højt niveau, står han for musikken ved Koldinghus Festspil både som kapelmester og musikarrangør. Theis Lyng Reinvang er uddannet organist, har været dirigent for Storekor ved Odense Universitet og Christianskirkens Drengekor i Fredericia. Har været kapelmester ved Festspillene på Koldinghus. Er organist ved forskellige kirker. Ansat ved Det kgl. Teater.

Sted:

Arrangementet består af 4 regionale forprøver og en samlet prøve-koncertdag. Det vil blive afholdt i Fredericia i august og september...

Deltagerpris incl. noder kr. 200.00.