Covid 19

Nyt den 27. januar 2022:

Alle restriktioner bortfalder

Alle restriktioner på kulturområdet, herunder amatørkulturen, bortfalder fra og med 1. februar 2022.

Fra og med 1. februar 2022 vil der således ikke længere vil være forbud mod stående arrangementer eller krav om mundbind eller coronapas osv.

Nyt den 16. januar 2022:

AKKS skriver:

Så åbner amatørkulturen (næsten helt) igen

Juhu! Så kan det meste af kultur- og foreningslivet, herunder amatørkulturen,  atter åbne fra på søndag 16. januar 2022. Herefter gælder kun forbud mod at afholde arrangementer med stående publikum. Der gælder dog fortsat en række restriktioner.

Der er krav om brug af mundbind og coronapas samt begrænsning på antallet af publikummer til visse arrangementer mv.

Du kan læse mere i Kulturministeriets opdaterede Q&A, som du finder HER

Den bliver  i øvrigt snarest muligt og løbende opdateret på Kulturministeriets hjemmeside,

Den endelige bekendtgørelse vil være at finde på Retsinformation natten til søndag.

Mht. hjælpepakker er der efter alt at dømme en ny hjælpepakke på vej rettet mod amatørkulturen og det frivillige kulturelle område, der kan dække udgifter til aflyste arrangementer fra 19. december 2021 til og med 15. januar 2022.

AKKS vender tilbage med nyt så snart vi ved noget mere.

Tekst: Susan Fazakerley

 

Nyt den  8. september 2021:

Alle restriktioner for amatørkulturen ophører!

Som udmeldt den 27. august ønsker regeringen ikke at forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, når den nuværende kategorisering udløber den 10. september. Dermed vil der fra den 10. september ikke gælde flere restriktioner for kultur- idræts- og foreningslivet.

Regeringen har samtidig besluttet, at kravet om coronapas ophæves for alle større idræts- og kulturarrangementer allerede fra 1. september. Endvidere er det blevet besluttet, at de sektorspecifikke retningslinjer er blevet ophævet fra 1. september, og erstattet af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger i samfundet om smitteforebyggende adfærd mv. Retningslinjerne vil derfor blive fjernet fra Kulturministeriets hjemmeside og erstattet af henvisninger til relevante sider hos Sundhedsstyrelsen.

God fornøjelse derude og pas godt på hinanden:)

Tekst: Susan Fazakerley

 

Nyt den  27. maj 2021:

Kulturministeriet har udsendt uddybende informationer om gældende retningslinjer.

AKKS henviser til ministeriets dokument med mest stillede spørgsmål/svar her 
På side 28 og 32 ses spørgsmål, der især er relevante for korene.

 

Nyt den  21. maj 2021:

Genåbning 21. maj – nu med retningslinjer

Så kom retningslinjerne gældende fra i dag fredag den 21. maj.

Hele foreningslivet, herunder amatørkulturen, er nu genåbnet, og vi må også gerne synge, men der gælder selvfølgelig fortsat en række restriktioner.

De indendørs amatøraktiviteter er underlagt det lille forsamlingsforbud, der p.t  er på 50 personer, mens forsamlingsloftet for de udendørs aktiviteter er på 100 personer.

For aktiviteterne både udendørs og idendørs gælder endvidere et afstandskravmindst 1 m mellem personer og gerne 2 m når det er muligt. Det anbefales desuden at der holdes 2 m’s afstand ved f.eks. korsang og skuespil. Og så skal man selvfølgelig overholde de til enhver tid gældende generelle restriktioner.

Indendørs er der desuden krav om coronapas for deltagere over 18 år.

For publikumsrettede arrangementer med siddende tilskuere eller publikum, herunder koncerter, forestillinger og lignende henvises til de særskilte retningslinjer for kulturarrangementer med siddende publikum, men også her gør kravet om coronapas sig gældende.

Kulturministeriets opdaterer så snart som muligt deres Q&A, men indtil da kan du læse de nærmere retningslinjer i nedenstående dokumenter:

Du kan læse retningslinjerne for indendørs idræts- og foreningsliv HER

Du kan læse retningslinjerne for udendørs idræts- og foreningsliv HER

Du kan læse retningslinjerne for kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum HER

Du kan foreløbig læse den politiske aftale om udmøntningen HER

Tekst: Susan Fazakerley

Nyt den  18. maj 2021:

Genåbning 21. maj!

Så kom aftalen om genåbning gældende fra på fredag den 21. maj og det er godt nyt for amatørkulturen. Hele foreningslivet, herunder amatørkulturen, genåbner nemlig og vi må også gerne synge!

De nærmere retningslinjer kommer på plads i løbet af de næste par dage i kulturministeriet.  De kommer bl.a. til at handle om afstandskrav og brug af coronapas for deltagere over 18 år. Vi vender tilbage så snart vi ved noget mere.

Du kan foreløbig læse den politiske aftale om udmøntningen HER

Tekst: Susan Fazakerley

 

Nyt den  7. maj 2021:

AKKS - Amatørkultur i Danmark skriver:

Til almindelig orientering betød aftalen om yderligere genåbning den 6. maj, at der ikke blev åbnet for mere amatørkultur, end der allerede var åbnet den 21. april. Det betyder også, at det stadig kun er op til 25 personer under 18 år, samt de voksne, der er nødvendige for aktivitetens gennemførelse, der må dyrke indendørs amatørkultur i foreningsregi, og sangaktiviteter er stadig ikke tilladt. Udendørs kan aktiviteterne dog fortsat finde sted under de gældende retningslinjer med op til 75 deltagere. DESVÆRRE. Vi ser frem mod 21. maj, hvor der efter planen - og om smittetallene det vil - genåbnes yderligere.

Nyt den  5. maj 2021:

Kære medlemsorganisation i Amatørmusik Danmark

Den aftale om genåbningens næste fase torsdag d. 6. maj, der kom sent mandag aften, er tirsdag blevet udmøntet i en række retningslinjer. På området "indendørs foreningsliv" har det vist sig, at der ikke bliver åbnet for mere, end der allerede var åbnet d. 21. april. Det samme gælder musik- og kulturskolerne. 

Det betyder, at det stadig kun er op til 25 personer under 18 år, samt de voksne, der er nødvendige for aktivitetens gennemførelse, der må dyrke indendørs amatørmusik i foreningsregi, og sangaktiviteter er stadig ikke tilladt.

Vi forventer, at vi får lov til at genåbne i foreningsregi d. 21. maj, dvs. om 14 dage (inkl. Kr. Himmelfartsferien).

 

Nyt den  6. marts 2021:

Hjælpepakke vedrørende nedlukning 2021

Især om aftenskolerne - klik her.

Kor, der er tilknyttet en lokal aftenskole:
Det er aftenskolen, der skal søge kompensation, ikke koret selv. Koret opfordres til at tage kontakt til den aftenskole, I er tilknyttet, og nævne hjælpepakken og få klarlagt, at de fastholder korlederens løn, og kompenserer jeres deltagerbetaling i nedlukningsperioden, og søger hjælpepakke til dette. Ansøgning er åben, og der er ansøgningsfrist 1. april.
Forudsætter, at holdet er oprettet i perioden, selv om undervisning er aflyst.

Kor, der har/er deres egen aftenskole:
Hvis I har oprettet jeres egen aftenskole, kan I ansøge om kompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen fra den lokale nedlukningsdato i december frem til den 28. februar, og der kan søges om op til 90% af den tabte deltagerbetaling. Der er ansøgningsfrist den 1. april 2021 - Se vejledning til ansøgning her.

Læs mere om kommunale tilskud på DFS’ hjemmeside her

Kor, der ikke har aftenskole
Hvis koret som forening selv står for aflønning af korleder/dirigent, der dækkes af deltagerbetaling og koncerthonorarer, er støttemulighederne desværre meget begrænsede.
Her må man i koret aftale, hvordan man håndterer deltagerbetaling/korkontingent, så koret kan opretholde dirigentens løn i nedlukningsperioden.

Prøv evt. at søge kulturpuljen, hvor man kan søge for kompensation for mistede indtægter, men ikke til fx lønninger.
Ansøgning skal bl.a. indeholde foreningens CVR - og kontonummer. 

 

Nyt den  22. februar 2021:

COVID-19 Kulturpuljen genåbner.

Kulturpuljen åbner for ansøgninger.
Støtte kan søges til at dække udgifter og tab i perioden 11. marts 2020 - 28. februar 2021.
Ansøgningsfrist den 15. marts 2021.

Den korte version:
Puljen støtter f.eks. allerede afholdte udgifter til aktiviteter, der er aflyst, og tabte indtægter fra bl.a. aflyste arrangementer og medlemsindtægter. 
Støtte gives ikke til fx. løn.
Mindre lokale foreninger f.eks. kor, kan søge, men ikke landsorganisationer.

Læs om betingelserne og hvordan du søger her.
 

Nyt den  7. december:

Kære venner i Amatørmusik Danmark

Det nyeste tiltag i de 38 kommuner (Region Hovedstaden, visse kommuner på Sjælland, Odense samt Århus), som træder i kraft på onsdag d. 9.12., rammer amatørmusikken hårdt. Væk er skelnen mellem hvilken retning man sidder eller om man står op. Nu er der et overordnet kriterium:

Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.

Det vil umiddelbart sige, at foreningslivet kun kan fungere udendørs - og dermed er underlagt forsamlingsforbuddet på 10. Læs mere på https://kum.dk/aktuelt/covid-19/lokale-tiltag/storby-/sjaellandspakke 

NB: Koncerter under Kirkeministeriets retningslinjer afvikles på de arrangerende trossamfunds ansvar. 

Kirkeministeriet opfordrer kraftigt til, at de kirkelige arrangementer, som finder sted i perioden frem til den 3. januar 2021, kun gennemføres med de nødvendige medarbejdere.

Læs mere her: https://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/forlaengelse-af-nationale-covid-19-tiltag-og-nye-tiltag-i-udvalgte-dele-af-landet-henover-jul-og-nytaar 

Jonas Viggo Pedersen
Formand
 

Nyt den  18. november:

Til Amatørmusik Danmarks medlemsorganisationer

Den korte version siger, at man GODT må holde øveaften/orkesterprøve med sit kor/orkester/ensemble/band (på flere end 10), hvis alle sidder ned på faste pladser, og alle sidder i samme generelle retning. En vifteformet opstilling går an - man skal ikke sidde direkte overfor hinanden. 
Men man må IKKE holde koncerter, hvor der er mere end 10 optrædende amatørmusikere/-sangere.

Afklaring af udmeldingerne fra ministeriet

Det har været lidt grumset, hvad ministeriet har meddelt os i sidste uge - men der er ved at tegne sig et klart billede.
Vi har nærlæst bekendtgørelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet, de forskellige retningslinjer fra kulturministeriet samt ministeriets Q&A om udmøntningen af det hele.
Vi forholder os i det følgende IKKE til reglerne under kirkeministeriet.
Ligeledes kan der gælde særlige forhold lokalt, fx i de 7 nordjyske kommuner.
Endelig er der visse lempelser for de unge under 21, hvad angår øveaftener/prøver.

Den korte version siger, at man GODT må holde øveaften/orkesterprøve med sit kor/orkester/ensemble/band (på flere end 10), hvis alle sidder ned på faste pladser, og alle sidder i samme generelle retning. En vifteformet opstilling går an - man skal ikke sidde direkte overfor hinanden. 
Men man må IKKE holde koncerter, hvor der er mere end 10 optrædende amatørmusikere/-sangere.

Herudover gælder alt det sædvanlige med afstandskrav, m2-krav og mundbind, så længe man ikke er siddende på sin faste plads. Bemærk også, at man i al væsentlighed skal være siddende under hele arrangementet, hvad der fx vanskeliggør en almindelig kaffepause betydeligt.

Her er lidt mere udførlig dokumentation fra https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19 
Under "Foreningsaktiviteter" står dette:

Må man afholde sang og kor, spille orkester mv.?

Ja. Man må stadig synge i kor mv. for alle aldersgrupper, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Desuden må ansvarlige voksne over 21 år deltage, hvis deres tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteten.
Dog må der være op til 500 personer til stede i alt, hvis man i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. For at være dækket af denne undtagelse er det derfor et krav, at der er én scene, bane, biograflærred eller lignende, som de tilstedeværende har retning mod, mens de sidder ned på en fast plads. Det er dermed ikke muligt at afholde arrangementer med op til 500 personer til stede samtidig under denne undtagelse, hvis mere end 10 personer har retning en anden vej end resten. Derudover er det et krav, at man i al væsentlighed er siddende under hele arrangementet og kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser.

Og under "Øvrige kulturarrangementer" står dette:

Må amatørteater, amatørorkestre og amatørkor øve og optræde?

Amatørteatre mv. er i forbindelse med både at øve, prøver og optrædener begrænset af det lille forsamlingsforbud på 10 personer for så vidt angår de optrædende. Der må dog være op til 500 personer til stede samtidig samlet, hvis tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Det er afgørende, at de tilstedeværende, som er omfattet af undtagelsen, har retning mod den samme scene, biograflærred, bane mv. Det er dermed ikke muligt at afholde arrangementer med op til 500 personer til stede samtidig under denne undtagelse, hvis mere end 10 personer har retning en anden vej end resten.

Håber, dette gav lidt mere klarhed!

Mange hilsner/Best regards,
Jonas Viggo Pedersen,
formand

info@daonet.dk
+45 21 72 56 87
Hampeland 16
DK-2700 Brønshøj

 

Nyt den  11. november:

Efter nedenstående præcisering er det indtil videre ikke muligt at lave korkoncert med traditionel opstilling. Hvis man ikke vil synge med ryggen til publikum, kunne man placere koret bag publikum eller streame koncerten - eller hvad fantasien kan finde på.

Kære venner i Amatørmusik Danmark

Kulturministeriet har i dag præciseret de gældende regler angående "kulturaktiviteter med siddende publikum/deltagere" overfor Amatørmusik Danmark. 

Det er en forholdsvis alvorlig skærpelse for amatørmusikken, og den kommer her:

De gældende regler taler om, at ”I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede.”

Det springende punkt er det med ” retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende”. Og det nye er dette:

Amatørkor og -orkestre skal fremover regnes som en del af de op til 500 mennesker, der skal have ansigtet i samme retning ”mod en scene, biograflærred, bane eller lignende”.

Det gør, at koncerter med over 10 medvirkende amatører må finde nye måder at gennemføres på. 

Det amatørkor eller -orkester, som sidder på en scene, og som har retning mod dirigenten, har jo som regel også retning mod publikum! Det giver et problem i forhold til bekendtgørelsens ord, og det er det, der er meldingen fra ministeriet. 

(Koncerter med 10 eller færre medvirkende falder til gengæld ind under den undtagelse, at de godt må ”forsamles”, sågar stående, og i forskellige retninger under de gældende afstandskrav. ) 

NB 1: For koncerter under kirkeministeriets regler (i kirker, templer, synagoger, moskeer osv.) gælder, så vidt vi kan se, den samme generelle regel.

NB 2: For de 7 Nordjyske kommuner, der er berørt af særlige retningslinjer, gælder fortsat, at alle kultur- og fritidsaktiviteter er aflyst.

NB 3: Bekendtgørelsen om kulturaktiviteter med siddende publikum er gældende indtil videre - og har altså ikke nogen officiel udløbsdato. Det gælder dermed også for denne fortolkning.

 

Nyt den  2. november:

Fra Amatørmusik Danmark:

Corona-retningslinjer
d. 2 11.2020

Hvad må man som Amatørorkester eller kor, og hvad må man ikke?

Amatørmusik Danmark har, i samarbejde med DAOS, Kor72, AKKS og DAO lavet en fortolkning af de gældende retningslinjer for amatørkor og orkestre i forbindelse med corona smittebegrænsningen.

Vi har sendt denne fortolkning til Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed samt Kulturministeriet, og anmodet om svar senest d. 6. november. Vi har dog allerede fået kulturministeriets telefoniske godkendelse af vores fortolkning.

Og hvad siger denne fortolkning så?

Stående orkestre og kor:
Man må øve og spille koncerter i forsamlinger på maksimalt 10 personer. 
Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt.

Siddende orkestre og kor
med ansigtet i samme retning (henimod en dirigent eller lignende): Man må fortsat øve og spille koncerter med maksimalt 500 deltagere/tilskuere, såfremt alle sidder på faste pladser med ansigtet i samme retning mod scene, dirigent, lærred eller lignende.

NB: 
Ved ankomst og afgang gælder det lille forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer samt mundbindspligten.
Man bør lave tidsintervaller til forskudt ankomst/afgang, så maksimalt 10 personer ankommer eller
forlader stedet ad gangen.
Det samme gælder i pauser undervejs, det nemmeste er at springe pausen over.

Afstandskrav: 
Musikere, der spiller instrumenter, er underlagt de samme afstandskrav som alle andre. 1 meter fra næse tip til næse tip og 2 m2 gulvplads pr. person i lokalet (inkl. den plads, som bruges til inventar).
Bemærk at der er særlige krav til afstand ved sang - der skal være 2 meter mellem hver sanger til alle sider samt 4 m2 gulvplads til rådighed pr. person. Disse skærpede krav gælder også for blæsere i kirkeligt regi!

Instrumenter
må i udgangspunktet ikke deles mellem flere personer, men hvor det er nødvendigt (fx slagtøj eller klaver), må de rengøres omhyggeligt mellem hver musiker.

Kondensvand bør opsamles omhyggeligt.

Kilder mv.:
Vi bygger på Kulturministeriets retningslinjer af 29. oktober 2020 

hvor der om Arrangementer/ konkurrencer me d siddende publikum/deltagere bl.a. står:

"Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum/ deltagere til det enkelte arrangement/
konkurrence - både indendørs og udendørs. Der gælder en absolut grænse på 500 personer for det
samlede arrangement dvs. inklusiv deltagerne/spillerne/udøverne/ personale mv" (vores understregninger)

Desuden fremgår det følgende af Kulturlivet under Covid 19

“Må man afholde sang og kor mv.?

Ja. Man må stadig synge i kor mv. for alle aldersgrupper, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Desuden må ansvarlige voksne over 21 år deltage, hvis deres tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteten.

Dog må der være op til 500 personer til stede i alt, hvis man i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. For at være dækket af denne undtagelse er det derfor et krav, at der er en scene, bane, biograflærred eller lignende, som man har retning mod, mens man sidder ned på en fast plads.

Derudover er det et krav, at man i al væsentlighed er siddende under hele arrangementet og kun rejser sig for fx at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser. (vores understregning)

 

 

Nyt den  26. oktober:

Kl. 15.43 skrev Amatørmusik Danmark denne tilføjelse:

På opfordring skal jeg nævne, at plads- og afstandskrav ikke er ændret med de nye retningslinjer, men at der er kommet en skærpelse af forholdene omkring pauser i øveaftener og koncerter:

Man skal blive siddende på sin plads i pausen, eller gå ud i klart adskilte grupper på maksimalt 10 personer! Og dertil kommer, at man skal bære mundbind eller lignende, så snart man ikke sidder på sin plads.

 
Kl. 14.15 skrev Amatørmusik Danmark:

SÅ fik vi ministeriets ord for, at kor- og orkesterprøver og -koncerter med SIDDENDE musikere med ansigtet i samme retning (mod dirigent eller lignende) IKKE er omfattet af 10-personers-reglen, men godt kan fortsætte i den kommende tid! Grænsen er helt oppe på 500 personer (inkl. et evt. publikum).

Det er vel nok en lettelse, ikke mindst for alle julekonccerterne.

 

Nyt den  24. oktober:

Kære Amatørmusik Danmark-organisationer

Det kan være lidt svært at finde rundt i, hvad man må og ikke må med de nyeste regler for corona-smittebegrænsning. Derfor vil jeg prøve at gøre det lidt mere overskueligt her.

Orkestre og kor som fritidsaktivitet er omfattet af forsamlingsforbuddet. Man må maksimalt være 10 personer samlet.- Undtaget fra det er fritidsaktiviteter for unge under 21, der må man stadig være 50 (inkl. de voksne, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten (Instruktør/dirigent). Blandt DAO’s orkestre er det typisk garder o. lign.

Det betyder for kor og orkestre med bare én deltager på 21 eller derover, at så gælder forsamlingsforbuddet på 10. Hvis I er flere, må I holde en 4-ugers pause frem til slutningen af november eller til der kommer ny besked fra regeringen.

Det har ikke noget at gøre med øvelokalets størrelse i denne forbindelse.

Professionelle kor og orkestre regnes som en arbejdsplads og må stadig både øve og optræde med den høje grænse på 500 inkl. de optrædende. 

Amatørkor og -orkestre må også gerne holde koncerter med samme høje grænse. Forsamlingsloftet på 10 (hhv. 50) gælder dog stadig på scenen!

Alt dette gælder til og med søndag d. 22.11. Vi må således først mødes igen i “normalt” omfang mandag d. 23. november (Skt. Cæcilie-dag - som er musikkens skytshelgen).

Kulturministeriet skriver bl.a.:
I kan læse mere om udmeldingen om videreførelse af nuværende restriktioner og nye tiltag til håndtering af COVID-19 og smitteforebyggelse via disse links:

Link til nyhed på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/hjaelpepakker-forlaenges-og-nye-corona-restriktioner-indfoeres

Link til nyhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/Bekymrende-stigning-i-smitte-resulterer-i%20nye-tiltag-mod-COVID-19.aspx

Link til overblik over gældende restriktioner: www.coronasmitte.dk

Vi er meget opmærksomme på, at de nye tiltag forventeligt vil påvirke jeres arbejde og aktiviteter. Vi arbejder i øjeblikket på højtryk for at opdatere retningslinjerne og udarbejde Q/A på jeres område på baggrund af den seneste udmelding til brug for jeres videre arbejde og aktiviteter. I har sikkert mange spørgsmål om disse nye tiltag, og vi vil gøre vores bedste for at besvare dem.

Se endvidere også ministeriets FAQ her: https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Q_A_covid-19_tiltag_201024.pdf 

Mange hilsner/Best regards,
Jonas Viggo Pedersen,
formand

Nyt den  21. september:

Forsamlingsforbud på 50?

Amatørmusik Danmark er fra flere sider blevet spurgt om om forsamlingsforbuddet på 50 personer, der blev landsdækkende den 18. september, også gælder for eksempelvis symfoniorkestre og kor? Her kommer svaret.

Det har været uklart, om det kun var forsamlinger, der ellers havde en max. grænse på 100, eller om det også var de arrangementer, der havde max. grænse på 500, der var begrænset yderligere.

I den forbindelse har Amatørmusik Danmark derfor været i kontakt med Corona hotlinen og svaret er: Nej! Arrangementer, hvor ALLE SIDDER NED og OPRETHOLDER EN AFSTAND på 1 METER er ikke omfattet af dette forsamlingsforbud. Her er det stadig de 500 personer, der er max. grænsen.

Dette forsamlingsforbud varer ved indtil den 4. oktober 2020 – med mulighed for forlængelse.

Tekst: Susan Fazakerley

 

Nyt den 10. september:

NB FEJLINFORMATION  - rettelse til mailen fra tidligere i dag:

Kære venner

Sundhedsstyrelsens Corona-hotline er ikke helt så troværdige som man kunne håbe.
Det viser sig, at historien om et 2-meter-afstandskrav ikke holder - heldigvis! 

Derfor gælder det følgende:
Arrangementer, hvor ALLE SIDDER NED og OPRETHOLDER DE SÆDVANLIGE afstandskrav mv., er ikke omfattet af dette forsamlingsforbud. Her er det stadig de 500 personer, der er max-grænsen.

Dette varer ved indtil d. 22.9. i de 18 kommuner - med mulighed for forlængelse.

Hotlinens leder var fuld af beklagelse i eftermiddags, og lovede at en sådan fejlinformation ikke skulle gentage sig.

Mange hilsner/Best regards,
Jonas Viggo Pedersen, generalsekretær
Amatørmusik Danmark

 

 

Kære alle medlemmer af Amatørmusik Danmark

Vi er blevet spurgt fra mange sider, om forsamlingsforbuddet på 50 personer i de 18 kommuner omkring København og Odense også gælder for eksempelvis symfoniorkestre og kor?

Det har nemlig været uklart, om det kun var forsamlinger, der ellers havde en max-grænse på 100, eller om det også var de arrangementer, der havde maxgrænse på 500, der var begrænset yderligere.

Og svaret er: Nej - arrangementer, hvor ALLE SIDDER NED og OPRETHOLDER EN AFSTAND PÅ 2 METER er ikke omfattet af dette forsamlingsforbud. Her er det stadig de 500 personer, der er max-grænsen.

Jeg spurgte ind til det med afstanden på 2 meter, for det er nyt udenfor korsangen, men Corona-Hotlinen var sikker i mælet. 

Dette varer ved indtil d. 22.9. - med mulighed for forlængelse.

Mange hilsner/Best regards,
Jonas Viggo Pedersen,formand

Kommentar fra Lisbeth Graakjær:

Kære Jonas.
Tak for dette,- dog er vi underlagt de steder vi lejer os ind.
Fx har vi i Kor72 næste lørdag d. 19 2 korstævner: et i KBH og et i Odense  og der er vi underlagt gymnasiets og rådhusets regler, så vi IKKE kan være flere end 50, siger de.

Bedste hilsner fra
Lisbeth Graakjær
Formand kor72

Email: formand@kor72.dk
tlf: 30828850
http://www.kor72.dk

 

Om det afholdte webinar den 20. august:
 

Fra Amatørmusik Danmark har vi modtaget:

Hej alle landsorganisationer i Amatørmusik Danmark

Amatørmusik Danmark og 4 andre store organisationer holdt forleden et webinar om corona-smitterisiko i forbindelse med amatørmusik, ikke mindst korsang. 

Hele webinaret kan ses her: 

 www.zoomlink.dk/coronawebinar  

Der var undervejs lidt tekniske problemer, men de er klippet ud og redigeret - og det betyder blandt andet at Statens Serumsinstituts indlæg er kommet med! 

Webinaret vil være tilgængeligt i sin nuværende form til og med den 30. september 2020. Såfremt webinaret fortsat er relevant efter denne dato, kan perioden forlænges.

Husk du selv er ansvarlig for at opsøge opdateret information og retningslinjer, der kan være ændret siden webinarets optagelse.

 

Mange hilsner/Best regards,
Jonas Viggo Pedersen,
formand

 

Nyt fra Kulturministeriet den 8. august 2020:

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræte- oh foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter

Læs hele publikationen her

Amatørmusik Danmark tilbyder følgende:

  Torsdag den 20. august kl. 15-17  

 

Følgende 5 foreninger afholder torsdag den 20. august kl. 15-17 et fælles og gratis zoom webinar om risiko for corona-smitte i forbindelse med korsang, orkestersammenspil og andre kunstneriske aktiviteter:
• Danske Musik- og Kulturskoler, DMK
• Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS
• Amatørmusik Danmark
• Kor 72
• Folkekirkens Ungdomskor, FUK

Som bekendt, gælder der særlige retningslinjer for kunstneriske aktiviteter herunder korsang for at forebygge risiko for smitte af COVID-19. Ovennævnte fem organisationer repræsenterer mere end 400.000 aktive frivillige sangere og musikere i Danmark og indgår i samme sektorpartnerskab.

For at fremme oplysning om området - og fjerne eventuelle misforståelser - afholder organisationerne dette fælles webinar, hvor de seneste retningslinjer og det nyeste vidensgrundlag vil blive præsenteret. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Webinaret har inviteret lægefaglige eksperter fra hhv Statens Serum Institut og Odense Universitets Hospitals arbejdsmedicinske klinik, Musikersundhedsklinikken til at fremlægge og svare på spørgsmål.

Tilmelding foregår senest mandag den 17. august kl. 16:00 webinar@akks.dk med flg. info:
- Navn
- Organisation/kor/orkester/kommune/uddannelsesinstitution eller andet.
- Mailadresse (som invitationslinket skal sendes til)

Invitationslink sendes til alle deltagere den 19. august. Der er begrænset antal pladser til webinaret, hvorfor vi beder om, at organisationer mv. ikke tilmelder samtlige medlemmer/medarbejdere, men repræsentanter fra organisationen. Webinaret optages og vil efterfølgende være tilgængeligt på YouTube i en måned indtil 20. september.

Venlige sommerhilsener fra
DMK, AKKS, Amatørmusik Danmark,
Kor 72 og FUK

Kl. 14.15 skrev Amatørmusik Danmark: