Syng i kor om Danmark Øvefiler

Syng i kor om Danmark
Øvefiler

Kære korsanger.

Ved at læse nedenstående vil de fleste eventuelle spørgsmål blive besvaret af sig selv.

Lydfilerne er indspillet på klaver og derefter indsunget oveni klaver-lydsporet – begge dele i fuld længde.
Der er derfor et vist ”live”-præg over satserne.
Sangerne er sopran Laura Flensted-Jensen og baryton Niels Bo Emgren.

Klaverakkompagnementet er ikke en nodetro gengivelse af arrangementerne, men en hjælp til at overskue partituret med diverse indsatser og klange.
Lydfilerne er udført uden dialog med stævnets dirigent, og man må derfor regne med ændringer af tempi, fermaters længde, placering og længde af vejrtrækninger, udtale mm.

Det er vigtigt at nærlæse satserne og ikke blot kopiere indspilningerne.

Der er forspil til alle satserne, så det er let at komme i gang med første tone.
Hvis en stemme er delt, høres den øverste stemme.
Toner i parentes er udeladt, hvis ikke der følger en stavelse med.
Der er med vilje en vis stramhed i vejrtrækninger, så der ikke indøves for ”dovne” og lange åndehuller.

God fornøjelse!

 

Klik på din stemme og lyt

Det vælter ind med vind 

Musik: Per Drud Nielsen

Tekst: Lene Høg

 

 

Sopran

Alt

Tenor

Bas

Klaver

Hjejlen svæver dagen lang

Musik: Mette Kathrine Jensen Stærk

Tekst: Benny Holst

 

 

Sopran

Alt

Tenor

Bas

Klaver

Der står en gammel grænsesten

Musik: Kristian la Cour

Tekst:  Martin Rauff-Nielsen

 

 

Sopran

Alt 

Tenor

Bas

Klaver

Se! Himlen spår og digter

Musik: Christian Dyrst

Tekst:  Eva Chortsen

 

 

Sopran

Alt

Tenor

Bas

Klaver

På Sjælland tæt ved dig

Musik: Matti Borg

Tekst:  Bjarne Jes Hansen

 

 

Sopran

Alt

Tenor

Bas

Klaver

Danmark i tusind år
Hymne

Musik: Carl Nielsen

Tekst: Valdemar Rørdam

 

 

Sopran

Alt

Tenor

Bas

Klaver