Sådan opretter du Koda aftale

Sådan gør du, når du skal oprette musikaftale med Koda:

Klik på  dette abonnementslink www.koda.dk/kor og åbn brugervejledningen  ”Selvbetjeningsguide”.

For at tegne abonnement til KODA er det VIGTIGT at I bruger dette link, så I automatisk kommer ind på Kodas rabatordning for korene.
I har så brug for at vurdere, hvad jeres kors behov er for en evt. aftale med Koda 

Læs aftalen her.

Step 1:

  • Hvor mange koncerter har I planlagt at afholde i 2018, hvor koret selv står som arrangør?
  • Påtænker I at lægge musik på Facebook eller egen hjemmeside, skal I mindst aftale én abonnementskoncert.
  • Hvis I hverken påtænker egne koncerter eller elektronisk anvendelse af musik, skal I ikke gøre noget.

Step 4: Prisen beregnes efter antal koncerter, den anførte Total i Selvbetjeningsguiden er blot et eksempel.

Step 9: Faktura sendes til korets egen mailadresse, som vil fremgå af kvitteringen, når I har indsendt (den nævnte cko@koda.dk er en fejl)

Aftalen gælder for et kalenderår og faktureres til april. 
Vedr. Rapportering af koncerter: Det kan I først gøre, når I har fået faktura fra Koda. 
I vil derefter også få et login til indrapportering. 
I 2018 vil Koda pga. arbejdspres evt. være forsinkede med fakturaudsendelse efter jeres abonnementstegning, så I skal ikke undre jer, og afrapportering af afholdte egne arrangerede abonnementskoncerter sker først, når I har modtaget login til dette.

Når I udfylder abonnementsaftalen, vil I undervejs få 2 svarmails fra Koda, som bekræftelse. 

Vi vil opfordre jer til at opbevare adgangskode og login i bestyrelsen, så det ikke går tabt, hvis vedkommende, der opretter, går ud af koret.

Spørgsmål til Danske Folkekor på formand@folkekor.dk  eller direkte til Koda på kunde@koda.dk .