Koda aftalen

Udsendt 10.03.2018

Kære medlemskor i Danske Folkekor

I december sendte vi information ud om den nye abonnementsaftale med Koda vedrørende koncerter.

Indtil 31. december 2017 har kororganisationerne foretaget én samlet årlig betaling.
Efter at den nye aftale er trådt i kraft, skal I som kor selv sørge for at få oprettet et årligt musikabonnement, som giver jer ret til selv at afholde koncerter.

Vi har været glade for den gamle aftale, men synes, at vi, når den ikke mere er mulig, har fået forhandlet en god aftale med Koda, som I som medlemskor kan tegne så længe, I er medlem af en af følgende organisationer:

  • Kor72
  • Danske Folkekor
  • Dansk Arbejder Sanger og Musikerforbund (DASOM)
  • Dansk Sanger-Forbund (DSF)
  • SYNG

Vi har fået en god abonnementsordning/rabatordning, hvor også brug af musik på hjemmeside og Facebook er lovlig.
Brug af musik på hjemmesider og Facebook koster ellers mange penge pr. år og er en gråzone, som mange kor har spurgt til, og vi er derfor glade for at have fået den med i den nye aftale.

Hvorfor er det nødvendigt at indgå en aftale med Koda?

Når I selv afholder koncert eller event, skal I have en musikaftale med Koda. Koda er en non-profit organisation, der sørger for, at musikkens skabere får betaling, når deres værker bruges offentligt.
Jeres betaling går til dem, der har skabt musikken. Når I har en musikaftale med Koda, er det lovligt for jer at fremføre de værker, I ønsker, og ligeledes som sagt med denne medlemsordning også lovligt at lægge musik/lydklip på de sociale medier og hjemmeside.

Koda aftale fremover:

Abonnementsordningen skal tegnes direkte mellem jeres kor og Koda, men I modtager link til abonnementstegning direkte fra os, jeres kororganisation, og ligeledes log ind til indrapportering.

Det er naturligvis kun medlemskor, der kan benytte denne abonnementsordning/rabatordning.

Ordningen bliver fleksibel i forhold til, hvad man har ”behov” for som kor.

Hvad dækker aftalen?

Aftalen dækker koncerter, koret selv er arrangør af, og som har op til ca. 200 publikum og/eller mindre end 12.000 kr. i entré. 
Koncerter, der falder uden for dette, skal indberettes særskilt til Kodas kundeservice.

BEMÆRK: Det er altså kun ved de koncerter koret selv er arrangør af, at man som kor er ansvarlig for at indberette og have en abonnements-aftale med Koda.

Eksempel:
Hvis en kirke spørger, om I vil synge i kirken, er det kirken, der er arrangør, og kirken skal derfor indsende program og afregne med Koda. 

Hvis I som kor derimod holder koncert i skolens gymnastiksal, eller låner kirken til at afholde den årlige julekoncert, er det jer som kor, der er arrangør.
I dette tilfælde skal I afregne via abonnementsaftalen og indrapportere med program efter afholdt koncert.

Priser

Priserne er udarbejdet særligt til medlemskorene og er væsentligt lavere end Kodas normale priser for koncerter og musik på hjemmesider og Facebook.

Følgende priser bliver gældende for abonnementsordningen for medlemskor fremover:

Betalingen for musik på hjemmesider/Facebook er indeholdt i prisen for arrangementerne. Normalpris for dette er fra 122,80 kr./måned. (1.473 kr. pr. år)

Når I har oprettet en abonnementsaftale på min. 1 koncert årligt, kan I uden ekstra betaling benytte musik/musikvideoer på korets hjemmeside eller Facebook.

Det betyder, at er man et kor, der IKKE har egne koncerter, kan det alligevel være en fordel at lave abonnement på 1 koncert pr. år, da man så har fri brug af musikklip på hjemmeside og Facebook.

Abonnement tegnes for et år ad gangen og har forfald til 1. april.

Pga. de mange nye kundeoprettelser hos Koda, har de bedt os informere om, at der i 2018 kan være lidt forsinkelse på faktureringen. Fakturaen skulle dog være fremme inden sommeren 2018.

Korets behov:

Nogle kor har mange koncerter, hvor de selvfølgelig altid selv planlægger program og indhold, men hvor arrangør af koncerten evt. er en kirke eller andet spillested. Dér er det IKKE koret, der er ansvarlig over for Koda, og I har i dette tilfælde IKKE behov for abonnementsaftale og skal blot aflevere program til kirken/spillestedet, som de kan indsende til Koda.

Koncerter på plejehjem og sygehuse er IKKE Koda-pligtige og skal ikke regnes med som korets arrangementer.

Får man i et år behov for flere koncerter, end man har abonneret på pr. år, kan man regulere undervejs, MEN Koda nævner, at de gerne vil undgå for megen administration og foreslår, at man regulerer til efterfølgende abonnementsbetaling i stedet for, hvis man fx har holdt én mere eller mindre end man forventede.

Er antallet betydeligt større eller mindre end det abonnement, man har købt, regulerer man undervejs - direkte til Koda.

Koda skriver selv følgende omkring dette:
Hvad angår tilrettelser af abonnement er det muligt at korrigere løbende, som sagt.Dog er et af hovedformålene med aftalen at gøre det nemt at administrere for begge parter, så hvis et medlemskor har abonnement på 2 koncerter, og der afholdes 3 i 2018 og 1 i 2019, er det fint for os at fastholde abonnementet på 2 koncerter over hele perioden.

Når man har holdt sin egen arrangerede koncert, indberetter man program via ”mit Koda log in” som I vil få udleveret fra os kororganisationer.

Rapportering af programmer er med til at sikre, at Koda kan udbetale pengene til ”de rigtige” rettighedshavere.

Melder I jer ud af kororganisationen, ophører jeres rettighed til at tegne dette abonnement.