Danske Folkekor støtter korjubilæer

Danske Folkekor støtter korlivet 

Tilskud kan gives i anledning af

Korjubilæum

Danske Folkekor giver medlemskor tilskud til arrangementer i forbindelse med 25, 50, 75 og 100 års jubilæum osv.

Forudsætning
Det er en forudsætning, at koret har været medlem af Danske Folkekor i mindst 2 kontingentår.

Tilskuddet vil dog højest være på 50% af seneste kontingentindbetaling.

På evt. indbydelse / koncertprogram noteres ”Med tilskud fra Danske Folkekor” med logo.

Ansøgningen
Ansøgningen sendes elektronisk til tilskud@folkekor.dk 

Ansøgningen skal indeholde:

  • korets navn
  • navn på kontaktperson/formand
  • kontonummer, hvorpå tilskudsbeløbet kan indsættes.

Fortæl gerne lidt om dagens forløb.