Kor til årstiden - nyt og klassikere

Kor til årstiden - nyt og klassikere

iI Hedehusene i oktober 2023
med Alice Granum

Formål - repertoire:
Området danske sange og salmer er de senere år blevet stærkt forøget.
Der er udgivet en række salmesamlinger, heri 2 tillæg til Den Danske Salmebog, og mængden af både salmer og sange er bl. a. stærkt forøget ved udgivelsen af 19. udgave af Højskolesangbogen.
Ved dette stævne vil der blive fokus på både paralleller og kontraster mellem de nye og de gamle sange.

Målgruppe
Medlemmer af Danske Folkekor med fokus på sangere fra Sjælland, og andre interesserede korsangere

Instruktør: Alice Granum

Alice Granum er en af tidens mest populære dirigenter ved korstævner.
Ud over hendes undervisning ved bl. a. musikkonservatorierne i Odense og København forestår hun også ledelsen af koncertkor for Sønderjyllands Symfoniorkester.
Hun er stifter af Det Fynske Kammerkor, som er blandt de bedste af slagsen.

Tid og sted:
Hedehusene oktober 2023

 

Generelt om Danske Folkekors stævner:

Alle aktiviteter har generel landsdækkende interesse, idet de forskellige professionelle instruktører bliver præsenteret for de mange sangere, dels for at udbrede nye strømninger i landet, dels fordi der undertiden er deltagende sangere fra andre dele af landet end hvor stævnerne foregår.

Skal vi fortsætte med at kunne engagere vores medlemmer i korene samt andre interesserede, er det vigtigt at invitere professionelle dirigenter og instruktører samt andre kor til stævnerne. Amatørsangerne kan derefter udbrede det præsenterede materiale hjemme i korene ved koncerter i lokalområderne. Det er en stor og nødvendig inspiration for de lokale korledere, specielt også i tyndtbefolkede egne.

Indbydelsen til stævnerne vil blive udsendt bredt – digitalt – til så mange kor som muligt i hele landet gennem Danske Folkekors landsdækkende arrangementskalender samt gennem hjemmesiden. Indbydelse udsendes også til lokale kor, som ikke allerede er medlem af Danske Folkekor.

Alle medlemmer af Danske Folkekor har lov til at deltage i ethvert stævne, arrangeret af Danske Folkekors kredse og landsforeningen, hvor som helst i landet det foregår.

Statens Kunstfond opfordrer arrangører til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling.  
Der opfordres bl.a. til samkørsel for de medvirkende. 
Danske Folkekor beder om din tilladelse til, at dit navn, adresse, telefon og mail må figurere på en deltagerliste, der sendes til øvrige deltagere forud for stævnets afholdelse.

Social bæredygtighed i stævnerne vises ved at stævnerne åbne for alle kormedlemmer uanset korbaggrund eller medlemskab af foreningen.