Karl Jenkins, kirke og kor

Karl Jenkins, kirke og kor

7. oktober 2023 i Tinglev Medborgerhus
og
28. oktober 2023 i Christianskirken i Sønderborg

   Tilmelding - klik her    

Formål og repertoire::
At synge korsatser af Karl Jenkins og udbrede kendskabet til denne komponist

Karl Jenkins har komponeret en del kirkemusik, bl.a. Stabat Mater og messen ”The armed man”.
Hans kompositioner er udbredt over hele verden, men i mindre omfang kendt i Danmark.
Stævnet sætter Karl Jenkins kirkekorsatser for blandede kor i centrum.

Målgruppe:
Medlemmer af Danske Folkekor med fokus på sangere fra Grænsekorene, og andre interesserede korsangere

Instruktør Ilona Lobmayer

Ilona Lobmayer er uddannet korleder og organist i Ungarn og tog eksamen henholdsvis i 1988 og 1996.
Efter sin uddannelse var hun musiklærer og dirigent sideløbende med sit virke som organist.
Siden 2011 har Ilona været bosat i Danmark og har haft ansættelse i både i Vest- og Østdanmark.
Ilona har nu sit daglige virke som en skattet organist ved Christianskirken i Sønderborg. 
Hun har her oprettet Christianskirkens koncertkor, som hun leder med sikker og erfaren hånd.  

Og til Jenkins: Ilona har både i Ungarn og i Danmark arbejdet med Karl Jenkins musik.
Stævnet vil indeholde satser fra forskellige værker af ham, bl.a. Songs of Sanctuary, Requiem og The Peacemaker.

Tid og sted:
Tinglev Medborgerhus 7.oktober 2023
og Christianskirken i Sønderborg 28.oktober 2023

Stævnet slutter med en offentlig koncert kl. 16.

Deltagerpris:
Stævnegebyr inkl. nodehæfte:
For medlemmer af Danske Folkekor: kr. 300,- pr. deltager
For ikke-medlemmer af Danske Folkekor er stævnegebyret kr. 350,-

   Tilmelding - klik her    

Generelt om Danske Folkekors stævner:

Alle aktiviteter har generel landsdækkende interesse, idet de forskellige professionelle instruktører bliver præsenteret for de mange sangere, dels for at udbrede nye strømninger i landet, dels fordi der undertiden er deltagende sangere fra andre dele af landet end hvor stævnerne foregår.

Skal vi fortsætte med at kunne engagere vores medlemmer i korene samt andre interesserede, er det vigtigt at invitere professionelle dirigenter og instruktører samt andre kor til stævnerne. Amatørsangerne kan derefter udbrede det præsenterede materiale hjemme i korene ved koncerter i lokalområderne. Det er en stor og nødvendig inspiration for de lokale korledere, specielt også i tyndtbefolkede egne.

Indbydelsen til stævnerne vil blive udsendt bredt – digitalt – til så mange kor som muligt i hele landet gennem Danske Folkekors landsdækkende arrangementskalender samt gennem hjemmesiden. Indbydelse udsendes også til lokale kor, som ikke allerede er medlem af Danske Folkekor.

Alle medlemmer af Danske Folkekor har lov til at deltage i ethvert stævne, arrangeret af Danske Folkekors kredse og landsforeningen, hvor som helst i landet det foregår.

Statens Kunstfond opfordrer arrangører til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling.  
Der opfordres bl.a. til samkørsel for de medvirkende. 
Danske Folkekor beder om din tilladelse til, at dit navn, adresse, telefon og mail må figurere på en deltagerliste, der sendes til øvrige deltagere forud for stævnets afholdelse.

Social bæredygtighed i stævnerne vises ved at stævnerne åbne for alle kormedlemmer uanset korbaggrund eller medlemskab af foreningen.