Den jyske sang

Den jyske sang 

med Erling Lindgren

i Struer eller Skive

Den Jyske Sang - Repertoire:

En stor del af, hvad man kan kalde, den klassiske danske sang har tekster af jyske digtere.
I ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande” skriver Erik Bertelsen, som var fra Harboøre: ”O Limfjord, jeg elsker dit blå humør i kuling fra Hals og til Harboør”. Faktisk finder man langs fjorden med tilliggender en del ophavsmænd til tekster i den danske sangskat.
Ved dette korstævne vil der være meget fokus på det poetiske og det, digterne har fortalt os.
Der vil blive tale om såvel 3- som 4-stemmige satser for blandet kor.

Målgruppe: Danske Folkekors medlemmer og andre interesserede.

Instruktør:  Erling Lindgren

Erling Lindgren er uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet, samt fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1977. Indtil 2016 organist ved flere kirker, og sideløbende undervisningsvirksomhed ved Århus Universitet, Testrup Højskole, Vestervig Kirkemusikskole og Nørre Nissum Seminarium.
Aktiv som komponist, især af folkelige og kirkelige sange, og modtog herfor i 1995 Den Folkelige Sangs Pris og i 2018 Kristeligt Dagblads Pris.

Tid og sted:
Struer eller Skive i april / maj

 

Generelt om Danske Folkekors stævner:

Alle aktiviteter har generel landsdækkende interesse, idet de forskellige professionelle instruktører bliver præsenteret for de mange sangere, dels for at udbrede nye strømninger i landet, dels fordi der undertiden er deltagende sangere fra andre dele af landet end hvor stævnerne foregår.

Skal vi fortsætte med at kunne engagere vores medlemmer i korene samt andre interesserede, er det vigtigt at invitere professionelle dirigenter og instruktører samt andre kor til stævnerne. Amatørsangerne kan derefter udbrede det præsenterede materiale hjemme i korene ved koncerter i lokalområderne. Det er en stor og nødvendig inspiration for de lokale korledere, specielt også i tyndtbefolkede egne.

Indbydelsen til stævnerne vil blive udsendt bredt – digitalt – til så mange kor som muligt i hele landet gennem Danske Folkekors landsdækkende arrangementskalender samt gennem hjemmesiden. Indbydelse udsendes også til lokale kor, som ikke allerede er medlem af Danske Folkekor.

Alle medlemmer af Danske Folkekor har lov til at deltage i ethvert stævne, arrangeret af Danske Folkekors kredse og landsforeningen, hvor som helst i landet det foregår.

Statens Kunstfond opfordrer arrangører til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling.  
Der opfordres bl.a. til samkørsel for de medvirkende. 
Danske Folkekor beder om din tilladelse til, at dit navn, adresse, telefon og mail må figurere på en deltagerliste, der sendes til øvrige deltagere forud for stævnets afholdelse.

Social bæredygtighed i stævnerne vises ved at stævnerne åbne for alle kormedlemmer uanset korbaggrund eller medlemskab af foreningen.