Herreløs

Herreløs -

et korarrangement for kvindelige sangere

 

Formål
”Herreløs” – det er ikke helt situationen, selv om de fleste kor råber efter mandlige sangere. De findes da endnu men som regel i forholdsvis lave antal. Dog ikke der, hvor man har valgt at have et rent damekor.  Der kan synges fin kormusik med damekor, der som regel har 2-4 stemmer. Der vil være satser for lige stemmer af klassiske værker og enkeltsange.

Damekor føler sig ind imellem lidt snydt, da langt det meste, vi arrangerer, involverer mænd. Derfor vil vi gerne åbne for den mulighed, at de kan tilbydes stævneoplevelser, som er målrettede.

Målgruppe
Alle kvindelige medlemmer af Danske Folkekor

Instruktør Helle Høyer Vedel

Helle Høyer Vedel har i en lang årrække været korleder ved Aarhus Musikskole. Her har specielt Aarhus Pigekor gjort sig bemærket med mange topplaceringer ved internationale korkonkurrencer.
Desuden har Helle Høyer Vedel været flittigt specielt i de nordiske lande som stævne- og kursusinstruktør.

Tid og sted;
Toftlund eller Sønderborg – weekendstævne i februar/marts

Generelt om Danske Folkekors stævner:

Alle aktiviteter har generel landsdækkende interesse, idet de forskellige professionelle instruktører bliver præsenteret for de mange sangere, dels for at udbrede nye strømninger i landet, dels fordi der undertiden er deltagende sangere fra andre dele af landet end hvor stævnerne foregår.

Skal vi fortsætte med at kunne engagere vores medlemmer i korene samt andre interesserede, er det vigtigt at invitere professionelle dirigenter og instruktører samt andre kor til stævnerne. Amatørsangerne kan derefter udbrede det præsenterede materiale hjemme i korene ved koncerter i lokalområderne. Det er en stor og nødvendig inspiration for de lokale korledere, specielt også i tyndtbefolkede egne.

Indbydelsen til stævnerne vil blive udsendt bredt – digitalt – til så mange kor som muligt i hele landet gennem Danske Folkekors landsdækkende arrangementskalender samt gennem hjemmesiden. Indbydelse udsendes også til lokale kor, som ikke allerede er medlem af Danske Folkekor.

Alle medlemmer af Danske Folkekor har lov til at deltage i ethvert stævne, arrangeret af Danske Folkekors kredse og landsforeningen, hvor som helst i landet det foregår.

Statens Kunstfond opfordrer arrangører til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling.  
Der opfordres bl.a. til samkørsel for de medvirkende. 
Danske Folkekor beder om din tilladelse til, at dit navn, adresse, telefon og mail må figurere på en deltagerliste, der sendes til øvrige deltagere forud for stævnets afholdelse.

Social bæredygtighed i stævnerne vises ved at stævnerne åbne for alle kormedlemmer uanset korbaggrund eller medlemskab af foreningen.