Påskesalmer og -sange

NORDJYSKE  FOLKEKOR

INVITERER TIL FORÅRSSTÆVNE

lørdag den 21. marts 2020 kl. 10.00 – 16.00

lørdag den 13. marts 2021 kl. 10.00 – 16.00

Sted:  Sognegården i Skørping,

Præstevænget 14,  9520 Skørping

3 satser med påskesalmer/sange

  STÆVNET ER UDSAT INDTIL VIDERE  

Dirigent Morten Ahti Lyng.

Morten Ahti Lyng er diplomuddannet i klassisk kor- og ensembleledelse fra Nordjysk Musikkonservatorium suppleret med bifagseksamen i sang og sangpædagogik. Organistuddannelse fra Vestervig Kirkemusikskole. Er organist og korleder i Aaby Kirke. Desuden underviser Morten i korledelse ved Aalborg Universitet. Har arbejdet med mange typer amatørkor og har været med til at starte Vendsyssel Drengekor op. Mange års erfaring som sanger og aktiv som komponist indenfor kormediet.

Tema: Påskesalmer/sange (3-stemmige satser). 

Stævneprisen bliver:

for medlemmer af Nordjyske Folkekor:            50,00 kr.
for ikke-medlemmer:                                     70,00 kr.

som skal  betales senest den 25. februar 2020 til reg.nr. 9070, konto nr. 162-25-13478 med angivelse af korets navn, eller (ved personlig tilmelding) dit navn.

Tilmelding:
kirstenegon@stofanet.dk med angivelse af stemme, navn, tlf.nr. og mailadresse – senest den 25. februar 2020.

Prisen dækker instruktion og noder:

Noder til stævnet vil blive lagt på nettet og via Kirsten Sørensen videresendt til stævnedeltagerne, når tilmeldingsfristen er passeret og stævnegebyret indbetalt.

Medbring selv FROKOST/madpakke.   Kaffe, the, øl og vand er gratis.

Skørping Sangkor er værtskor.    

I frokostpausen er der sat tid af til den årlige generalforsamling i NOFO