Træd varsomt - om rettigheder

Træd varsomt

når du omgås andres rettigheder

Information til kor og kredse som brugere af musik

Stikord udarbejdet af Bent Påske til
kontaktudvalgsmødet den 25. januar 2014

I Danske Folkekors hovedbestyrelse og musikudvalg arbejder vi efter den regel, at alle stævnenoder skal være legale og kunne skaffes på markedet af de enkelte kor, som måtte ønske det. Det samme bør gælde ved alle organisationens arrangementer i almindelighed og specielt på den baggrund, at vi benytter statens penge til vore stævner.

Hvis alle kor, ja musiklivet i helhed, ville iagttage samme regel, ville meget være anderledes til den gode side indenfor tilgængeligt repertoire.

For at hjælpe lidt på til ordnede forhold på denne måske lidt mindre farbare vej er det følgende udarbejdet. Det skal bemærkes, at det ikke er direkte citat af lovskrifter men dog i høj grad en hjælp til forståelse af reglerne.

Som udgangspunkt gøres det klart, at kunstneres værker beskyttes af ophavsretsloven, og groft set alle nyder beskyttelse, indtil 70 år efter ophavsmandens død. Når det gælder sange, gælder denne regel selvsagt både tekst og musik og en del arrangementer. Der er en række ting, man ikke kan gøre uden tilladelse og som regel betaling.

Arrangement af sange

Her gælder, at rettighedshaverne, ophavsmænd eller repræsenterende forlag, kan kræve arrangementet til gennemsyn og godkendelse. Først derefter kan man gå videre med

1) trykning mod betaling af evt. meddelt pris og opfyldelse af de vilkår, som meddeles vedr. påført note.

2) udbredelse og opførelse, hvor der som regel betales royalty af evt. indtægter for udbredelse.

Dette er interessant for både enkeltkor og stævnearrangører, som vil være de juridisk ansvarlige for brug af materialerne. Det betyder, at man f. eks. ikke som arrangør er dækket, blot fordi en instruktør siger, at dette er aftalt. Hvis det er aftalt med involverede personer eller forlag, skal der være en note både om copyright og tilladelse.

I det lokale korliv eksisterer der således masser af ”ikke-legale” arrangementer. Her er det ikke ualmindeligt, at det betragtes som ”hjemme i dagligstuen” og derfor nyder overbærenhed. Men dette kan også ændre sig, når udbredelsen ud over det enkelte kor tager fart.

Noder på tryk

Det er på ingen måde tilladt blot at kopiere andres ejendom, og her kommer også trykte udgaver ind i billedet. Hvis dette skal ske, bør det være med tilladelse fra rettighedshaveren/ne. Hvis man står med en samling, hvor man ønsker at benytte en enkelt sang, kan man bede udgiveren om evt. levering af særtryk. I de fleste tilfælde er det muligt. Undtagelserne er, når flere forlag er inde i billedet, og der derfor skal afregnes mellem dem. Kan tilladelse ikke indhentes, er der intet som helst, der legaliserer, at man selv kopierer.

Brug af uautoriserede kopier

Der er i Danmark enkelte gange udsendt krav for kopiering eller tryk af egne arrangementer uden tilladelse eller påbudte noter. Et sådant krav bygges som regel op sådan, at forlagene tager den originale tarif, tillægger 100% for manglende tilladelse og yderligere 100% for manglende copyrightnote. Det kan blive til en temmelig stor regning. Der er givet en del bøder for samme forseelser i bl. a. Sverige og England.

HUSK at tilladelser altid skal være på plads for både musik og tekst.

 

Copydan

Der findes ingen aftale mellem Copydan og kororganisationerne. Heller ikke selv om koret er tilknyttet et oplysningsforbund, som har en aftale om andre typer materialer.

KODA

KODA har til opgave at indhente betaling for såvel liveopførelser som elektronisk afspilning. Midlerne fordeles til ophavsmænd/forlag og støtteformål. Danske Folkekor betaler en kollektiv afgift til KODA. Den gælder alle koncerter, hvor medlemskor, kreds eller landsforeningen er arrangør. Hvis korene medvirker i andres arrangementer, er det for arrangørens regning. Alle vore koncerter (regi Danske Folkekor) skal indberettes til KODA ved omgående indsendelse af program med udførlige noter til Landssekretariatet f. eks. som e-post til adressen hanne@damdk.dk  Hvis koncerterne ikke indberettes, vil den opførte musik mangle den støtte, den rettelig bør have. På den måde medvirker vi til at gøre det mindre attraktivt at skabe musik til det danske korliv. Samme effekt har naturligvis også ulovlig kopiering.

Indspilning af musik og NCB

NCB står for Nordisk Copyright Bureau. De varetager området for indspilning af musik. På dette felt er der den grundregel, at en komposition, som tidligere har været indspillet i en version på forhånd er tilladt, medens et ikke tidligere værk skal godkendes separat.

Forhåndsgodkendelsen at versionen fritager dog ikke producenten for at ansøge NCB om hele indspilningen og naturligvis betale afgift. En CD eller hvilket medie det måtte være kan betragtes som ulovlig, hvis ikke clearing med NCB er foretaget. Dette gælder naturligvis alle størrelser produktioner. Se mere på www.ncb.dk

Skulle man være i tvivl

f. eks. om løsblad/særtryk-muligheder, er man velkommen til at kontakte undertegnede tlf. 21 21 20 78 eller ved e-post til paaske@nodehandleren.dk

Bent Påske,
januar 2014