Indmeldelse af kor

Denne formular kan bruges til at indmelde et kor i Danske Folkekor

Hvis du vil ændre oplysninger om et kor, der allerede er medlem af Danske Folkekor, skal du bruge formularen Ændring af koroplysninger.

Hvis du vil indmelde eller ændre oplysninger om et personligt medlem, skal du bruge formularen Oplysninger om Personligt medlem/Enkeltmedlem.


Generelt om koret

Generelle oplysninger om koret

Angiv hvilken kreds af Danske Folkekor, koret hører til. (Er nyttigt, hvis koret er hjemmehørende i grænseområde mellem flere kredse.)

Korets officielle hjemmeside (hvis det findes).

Af hensyn til kontakten til koret er det vigtigt at angive en epost-adresse.
Det kan være korets officielle epost-adresse eller adressen på den kontaktperson, der modtager mails til koret.

Registreret antal sangere i koret.

Angiv korets type

Hjemsted for koret (bynavn).

Øvestedets adresse (stednavn, gade/vej og nummer).

F.eks.: Humleskolen, Østergade 5

Postnummer og by for korets øvested.

Vælg korets ugentlige øvedag

Normalt øvetidspunkt for koret.

F.eks. 19.00 - 21.30

Oplysninger om korets dirigent/korleder

Dirigent/korleder's navn

Dirigentens adresse (gade/vej og nummer)

Dirigent/korleder's postnummer og bynavn.

Dirigent/korleder's primære telefonnummer

Dirigent/korleder's sekundære telefonnummer

Dirigentens epost-adresse.

Kommunikation til Danske Folkekor vil primært foregå via epost, så det er vigtigt at der angives en brugbar epost-adresse, hvis dirigent/korleder har en.
Skriv ingen@folkekor.dk, hvis der ikke findes en epost-adresse.

Oplysninger om korets kontaktperson

Kontaktpersons navn

Kontaktpersons adresse (gade/vej og nummer)

Kontaktpersons postnummer og bynavn.

Kontaktpersons primære telefonnummer

Kontaktpersons sekundære telefonnummer

Kontaktpersons epost-adresse.

Kommunikation til Danske Folkekor vil primært foregå via epost, så det er vigtigt at der angives en brugbar epost-adresse, hvis kontaktperson/formand har en.
Skriv ingen@folkekor.dk, hvis der ikke findes en epost-adresse.

Her kan du skrive yderligere bemærkninger til denne post.

Oplysninger om afsender

Navn på dig, der har indtastet oplysninger i denne formular.

Skriv din egen epost-adresse, så det er muligt for os at kommunikere med dig senere.

Før du trykker på Indsend, skal du sikre at alle oplysninger er korrekte. Du får ikke yderligere muligheder for at fortryde det indtastede.

NB: For at imødegå misbrug, bliver din IP-adresse, dato og tidspunkt registreret.