Covid 19 Webinar

Nyt den  21. september:

Forsamlingsforbud på 50?

Amatørmusik Danmark er fra flere sider blevet spurgt om om forsamlingsforbuddet på 50 personer, der blev landsdækkende den 18. september, også gælder for eksempelvis symfoniorkestre og kor? Her kommer svaret.

Det har været uklart, om det kun var forsamlinger, der ellers havde en max. grænse på 100, eller om det også var de arrangementer, der havde max. grænse på 500, der var begrænset yderligere.

I den forbindelse har Amatørmusik Danmark derfor været i kontakt med Corona hotlinen og svaret er: Nej! Arrangementer, hvor ALLE SIDDER NED og OPRETHOLDER EN AFSTAND på 1 METER er ikke omfattet af dette forsamlingsforbud. Her er det stadig de 500 personer, der er max. grænsen.

Dette forsamlingsforbud varer ved indtil den 4. oktober 2020 – med mulighed for forlængelse.

Tekst: Susan Fazakerley

 

Nyt den 10. september:

NB FEJLINFORMATION  - rettelse til mailen fra tidligere i dag:

Kære venner

Sundhedsstyrelsens Corona-hotline er ikke helt så troværdige som man kunne håbe.
Det viser sig, at historien om et 2-meter-afstandskrav ikke holder - heldigvis! 

Derfor gælder det følgende:
Arrangementer, hvor ALLE SIDDER NED og OPRETHOLDER DE SÆDVANLIGE afstandskrav mv., er ikke omfattet af dette forsamlingsforbud. Her er det stadig de 500 personer, der er max-grænsen.

Dette varer ved indtil d. 22.9. i de 18 kommuner - med mulighed for forlængelse.

Hotlinens leder var fuld af beklagelse i eftermiddags, og lovede at en sådan fejlinformation ikke skulle gentage sig.

Mange hilsner/Best regards,
Jonas Viggo Pedersen, generalsekretær
Amatørmusik Danmark

 

 

Kære alle medlemmer af Amatørmusik Danmark

Vi er blevet spurgt fra mange sider, om forsamlingsforbuddet på 50 personer i de 18 kommuner omkring København og Odense også gælder for eksempelvis symfoniorkestre og kor?

Det har nemlig været uklart, om det kun var forsamlinger, der ellers havde en max-grænse på 100, eller om det også var de arrangementer, der havde maxgrænse på 500, der var begrænset yderligere.

Og svaret er: Nej - arrangementer, hvor ALLE SIDDER NED og OPRETHOLDER EN AFSTAND PÅ 2 METER er ikke omfattet af dette forsamlingsforbud. Her er det stadig de 500 personer, der er max-grænsen.

Jeg spurgte ind til det med afstanden på 2 meter, for det er nyt udenfor korsangen, men Corona-Hotlinen var sikker i mælet. 

Dette varer ved indtil d. 22.9. - med mulighed for forlængelse.

Mange hilsner/Best regards,
Jonas Viggo Pedersen,formand

Kommentar fra Lisbeth Graakjær:

Kære Jonas.
Tak for dette,- dog er vi underlagt de steder vi lejer os ind.
Fx har vi i Kor72 næste lørdag d. 19 2 korstævner: et i KBH og et i Odense  og der er vi underlagt gymnasiets og rådhusets regler, så vi IKKE kan være flere end 50, siger de.

Bedste hilsner fra
Lisbeth Graakjær
Formand kor72

Email: formand@kor72.dk
tlf: 30828850
http://www.kor72.dk

 

Om det afholdte webinar den 20. august:
 

Fra Amatørmusik Danmark har vi modtaget:

Hej alle landsorganisationer i Amatørmusik Danmark

Amatørmusik Danmark og 4 andre store organisationer holdt forleden et webinar om corona-smitterisiko i forbindelse med amatørmusik, ikke mindst korsang. 

Hele webinaret kan ses her: 

 www.zoomlink.dk/coronawebinar  

Der var undervejs lidt tekniske problemer, men de er klippet ud og redigeret - og det betyder blandt andet at Statens Serumsinstituts indlæg er kommet med! 

Webinaret vil være tilgængeligt i sin nuværende form til og med den 30. september 2020. Såfremt webinaret fortsat er relevant efter denne dato, kan perioden forlænges.

Husk du selv er ansvarlig for at opsøge opdateret information og retningslinjer, der kan være ændret siden webinarets optagelse.

 

Mange hilsner/Best regards,
Jonas Viggo Pedersen,
formand

 

Nyt fra Kulturministeriet den 8. august 2020:

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræte- oh foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter

Læs hele publikationen her

Amatørmusik Danmark tilbyder følgende:

  Torsdag den 20. august kl. 15-17  

 

Følgende 5 foreninger afholder torsdag den 20. august kl. 15-17 et fælles og gratis zoom webinar om risiko for corona-smitte i forbindelse med korsang, orkestersammenspil og andre kunstneriske aktiviteter:
• Danske Musik- og Kulturskoler, DMK
• Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS
• Amatørmusik Danmark
• Kor 72
• Folkekirkens Ungdomskor, FUK

Som bekendt, gælder der særlige retningslinjer for kunstneriske aktiviteter herunder korsang for at forebygge risiko for smitte af COVID-19. Ovennævnte fem organisationer repræsenterer mere end 400.000 aktive frivillige sangere og musikere i Danmark og indgår i samme sektorpartnerskab.

For at fremme oplysning om området - og fjerne eventuelle misforståelser - afholder organisationerne dette fælles webinar, hvor de seneste retningslinjer og det nyeste vidensgrundlag vil blive præsenteret. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Webinaret har inviteret lægefaglige eksperter fra hhv Statens Serum Institut og Odense Universitets Hospitals arbejdsmedicinske klinik, Musikersundhedsklinikken til at fremlægge og svare på spørgsmål.

Tilmelding foregår senest mandag den 17. august kl. 16:00 webinar@akks.dk med flg. info:
- Navn
- Organisation/kor/orkester/kommune/uddannelsesinstitution eller andet.
- Mailadresse (som invitationslinket skal sendes til)

Invitationslink sendes til alle deltagere den 19. august. Der er begrænset antal pladser til webinaret, hvorfor vi beder om, at organisationer mv. ikke tilmelder samtlige medlemmer/medarbejdere, men repræsentanter fra organisationen. Webinaret optages og vil efterfølgende være tilgængeligt på YouTube i en måned indtil 20. september.

Venlige sommerhilsener fra
DMK, AKKS, Amatørmusik Danmark,
Kor 72 og FUK