Danske Folkekors repræsentantskabsmøde

Danske Folkekors ordinære repræsentantskabsmøde er indkaldt til lørdag den 14. april 2018 kl. 12.00.

Adresse: 
Brogården
Abelonelundsvej 40
5500 Middelfart.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Mødematerialet er udsendt den 17. marts 2018.

Alle medlemmer i Danske Folkekor - kormedlemmer såvel som personlige medlemmer, der har betalt deres kontingent for 2018 rettidigt  - har adgang med taleret, men stemmeret har kun 3 repræsentanter fra hvert medlemskor, 5 repræsentanter fra hver kreds, 3 repræsentanter fra de personlige medlemmer samt hovedbestyrelsens medlemmer.
Hver stemmeberettiget har kun én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

For at kunne sikre, at afgivne stemmer er gyldige, beder vi om, at alle stemmeberettigede tilmelder sig med angivelse af navn og kor.

Mødet indledes med en let frokost.

Da alle medlemmer er velkomne, beder vi endvidere om tilmelding af antal af hensyn til traktementet.
Tilmeldingerne sendes til formand@folkekor.dk senest tirsdag 3. april 2018

Vel mødt!

Bestyrelsen