Rødding Egnskor

Generelt om koret
Epost: 
TFredslund(at)hotmail.com
Medlemstal: 
38 medlemmer
Kortype: 
Blandetkor, voksne
Øvested: 

Rødding Højskole
Flors allé 1
6630 Rødding

Korprøve: 
Onsdag, 19.00 - 21.30
Kreds af Danske Folkekor: 
Grænsekorene
Dirigent

Annemarie Holm
Terpvej 20c, Øster Lindet
6630 Rødding

Telefon: 
3677 0732 / 4060 6831
Epost: 
annemarie.holm(at)bbsyd.dk
Kontaktperson

Peter Fredslund
Herrefogedvej 13, Sdr. Hygum
6630 Rødding

Telefon: 
74 84 53 05 / 61 78 51 65
Epost: 
tfredslund(at)hotmail.com