Operakor - hvorfor?

NORDJYSKE FOLKEKOR
 

 Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 09.30 – 16.30  
Aalborg Pædagogiske Universitet – UCN –
Mylius Erichsensvej 137, 9210 Aalborg S.Ø.  
         

Operakor – hvorfor?

Kan opera og operakor blive hver mands eje? Ja! Nordjyske Folkekor arrangerer igen sin egen ”operafestival” med kendte som mindre kendte operakor for operaelsker og måske-operaelskere! En fasttømret tradition i Aalborg Operafestival bliver til en lokal operafestival, hvor der er tradition for, at sangere fra hele landet gerne deltager.

                                                   

Dirigent Søren Birch  er uddannet som kor- og ensembleleder ved Det jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Videregående studier i korledelse i Sverige, og i orkesterdirektion i Tjekkiet.

Dirigent for kammerkoret CORO MISTO og Midtjysk Kammerkor. Har i mange år været ansat ved Det jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Ansat som lærer ved Løgumkloster kirkemusikskole. Eftertragtet som dirigent/instruktør ved korstævner. Ved siden af har Søren Birch en udstrakt free-lance virksomhed: har bl.a.skrevet talrige melodier og korsatser.

 

 

 

Satser:
Slavekoret fra ”Nabucco”
Bryllupskoret fra ”Lohengrin”
Anvil chorus fra ” Il trovatore” 
Kehraus fra ” Maskerade”
”Morgensang af Elverskud”

Tilmelding: kirstenegon@stofanet.dk   med angivelse af stemme, navn, tlf.nr. og mailadresse   –  senest  20.september 2019

Stævneprisen
bliver:for medlemmer af Nordjyske Folkekor:   130, -   kr.
for ikke-medlemmer:                                     150, -   kr.
som skal betales senest den 20. september 2019 til reg. nr. 9070,  konto nr. 162-25-13478 med angivelse af korets navn, eller (ved personlig tilmelding) dit navn.

Prisen dækker instruktion og noder.

Noder til stævnet vil blive udleveret på stævnedagen.  Yderligere oplysninger om stævnet vil kunne fås ved henvendelse til Kirsten Sørensen. Tlf. 2621 3151 – mail kirstenegon@stofanet.dk   

Medbring selv  FROKOST/madpakke. Kaffe, the, øl og vand kan købes.

MOFI-koret  er værtskor ved stævnet.

Dagen afsluttes med en lille åben prøve kl.  16