Tit er jeg glad

                          

           

NORDJYSKE  FOLKEKOR

INVITERER TIL EFTERÅRSSTÆVNE

Lørdag den 27. oktober 2018 kl. 09.30 – 16.30

  Sted:  Skørping sognegård, Præstevænget 14, Skørping

  

Tema:

Nyere/Nye Salmer
(3-4 stemmige satser)

Dirigent: Morten Ahti Lyng

Morten Ahti Lyng er diplomuddannet i klassisk kor-og ensembleledelse fra Nordjysk Musikkonservatorium suppleret med bifagseksamen i sang og sangpædagogik Organistuddannelse fra Vestervig Kirkemusikskole. Er organist ved Biersted kirke og underviser i korledelse. Har arbejdet med mange typer amatørkor og har været med til at starte Vendsyssel Drengekor op.  Mange års erfaring som sanger og aktiv som komponist indenfor kormediet.

Mange kor arbejder tæt sammen med lokale kirkekor, og desuden deltager mange kor i arrangementer i kirken, hvor de har mødt en del nyere/nye salmer og sange. Det har været et ønske at lære nogle af disse nye salmer og sange bedre at kende, hvoraf mange er nyskrevne og i vor tids sproglige og musikalske udtryk.

                                                

Stævneprisen bliver:

for medlemmer af Nordjyske Folkekor:
for ikke-medlemmer: 
125, -   kr.
145, -   kr.

som skal betales senest den 24. september 2018.til reg.nr. 9070,  konto nr. 162-25-13 med angivelse af korets navn, eller (ved personlig tilmelding) dit navn.

Tilmelding: kirstenegon@stofanet.dk  med angivelse af stemme, navn, tlf.nr. og mailadresse   –  senest  24.  september 2018.

Prisen dækker instruktion og noder.

Noder  til stævnet vil (efter tilmelding og betaling) fra den 24. september kunne fås ved henvendelse til Kirsten Sørensen. Tlf. 26213151 – mail kirstenegon@stofanet.dk   

Medbring selv  FROKOST/madpakke. Kaffe, the, øl og vand kan købes.

SKØRPING sangkor   er værtskor ved stævnet.

Dagen afsluttes med en lille åben prøve kl.  16