Julen varer længe på Fyn

Julen varer længe i kor

                       den begynder i hvert fald tidligt

   

Efteråret bliver sjældent ret gammelt, før man begynder at tænke på julen i korene.

Derfor tilbyder Danske Folkekor hermed et arrangement, hvorfra man kan gå beriget hjem, både hvad angår repertoirefornyelse og fornøjelsen at synge i stort kor.

Med en stævnedato den 30. september er der endda gode muligheder for at hente nye idéer til indeværende års julekoncerter, måske endda lige den sang, som i år bliver det nye friske pust.

 

Instruktør Niels Thåstrup

 

Repertoiret kommer fra DANSKE JULESALMER OG -SANGE, en korbog med 50 korsange heriblandt julesalmer, kendte som ikke kendte, jule- og vintersange og Christmas Carols på dansk. Klassikerne er i nogle tilfælde de velkendte satser, medens en del af de smukke julemelodier, som ikke er lige så hyppigt opførte er nyarrangerede. Arrangørerne er Bo Holten, Bendt Kallenbach, Jørgen Lauritsen og Henrik Metz.

Denne bog rækker til koncerter langt ud i fremtiden, og dens normale pris er højere end prisen for stævnedeltagelsen.

 

Danske Folkekor har fået et helt specielt tilbud på
​DANSKE JULESALMER OG -SANGE
som betyder, at korene kan supplere til medlemmer,
som ikke deltager, til samme pris,
ca. 33% under normalprisen.
Kontakt derom noder@folkekor.dk