Festivalkor 2017

John Stainer 1840-1901
John Stainer 1840-1901

Spændende weekendstævne i Sorø 
3. – 5. november 2017

Den engelske 1800-tals komponist, John Stainer (1840-1901), som også virkede som organist bl. a. i den imponerende Sct. Pauls Cathedral i London, komponerede en del musik, som ikke, ud over nogen salmemelodier, opføres særligt meget. Men ét værk får ikke lov at hvile i fred. Det er hans oratorium, Crucifixion.          

Tilmelding er lukket

The Crucifixion
en meditation over Kristi lidelseshistorie

Oratorium for 2 solister, kor SATB og orgel med salmer sunget af menigheden. Det blev uropført i 1887 i London. En del kor har opført værket i originaludgaven. Da salmerne til menighedssang jo som det øvrige er på engelsk, har vi til dette stævne fået dem oversat til dansk, sådan at menigheden/publikum ikke både skal lære nye melodier og engelske tekster. Der er 5 fællessalmer i værket, og for at markere handling og identitet bliver der indlagt den danske salme ”Hil dig frelser og forsoner”.

 

Stævnets dirigent
bliver Merethe Køhl Hansen, der er organist ved Sorø Klosterkirke, og der startes med prøvearbejdet fredag aften kl. 18.00.
Søndag kl. 15.00 er der koncert i Sorø Klosterkirke.

Merethe Køhl Hansen tiltrådte stillingen som organist og korleder ved Sorø Klosterkirke i 2006. Hun havde som mål bl.a. at få etableret et drenge-mandskor ved kirken. Det lykkedes ved hjælp af stor lokal goodwill, og første hold korelever kunne starte i januar 2012. 

 

SORØ KLOSTERKIRKE
har stolte koncerttraditioner.

Hver sommer inviteres der til en række koncerter med internationalt kendte kunstnere. Dertil kommer kirkens eget korliv.

Kom og vær en del af dette miljø for en weekend.

 

Danske Folkekors Festivalkor

er et projektkor, som dannes til hver opgave af tidligere deltagere og nytilkomne. Det er en betingelse for deltagelse, at man stifter bekendtskab med musikken forud for stævnet. Til det formål får man efter tilmelding anvist både korsatser og lydmateriale på Danske Folkekors hjemmeside.

Vi har ofte ønsket lidt større antal mandlige sangere. Ved denne lejlighed vil vi være godt "klædt på", da basser og tenorer fra kirkens drenge- og mandskor fungerer som stamkor og forud øver værket med Merethe.

 

Praktiske oplysninger

Stævnet varer fra fredag den 3. november aften til søndag den 5. eftermiddag:

Sognegården, Munkevænget 22, 4180 Sorø

Fredag        kl. 18.00 - 21.00 Prøve      
Lørdag        kl. 10.00 - 15.00 Prøve      

Sorø Klosterkirke, Akademigrunden 4, 4180 Sorø

Lørdag        kl. 15.00 - 17.00 Prøve     
Søndag       kl. 12.00 - 17.00 Prøve     

Søndag       kl. 15.15 -15.00 Publikum inviteres til at prøvesynge de fælles salmer
Søndag       kl. 16.00 -16.15 Koncert.
Søndag       kl. 16.00 -16.15 Varighed ca. 1 time.  
Søndag       kl. 16.00 -16.15 Fri entré. 

Pris for deltagelse kr. 350,00, som dækker nodemateriale, instruktion og kaffe med brød lørdag eftermiddag.

Man forestår selv ophold og øvrig forplejning.

Frist for tilmelding og betaling: Tilmelding er lukket.

Betaling til reg. 1551 konto 4620 552 062 eller ved MobilePay til nr. 30 20 52 04

VIGTIGT:
Ved tilmelding og betaling brug samme telefonnummer som reference.
Ved tilmelding i grupper, husk at evt. e-mail beskeder skal rundsendes.

Kontakt: festival@folkekor.dk  

Stævneledelse: Bent Påske

Danske Folkekor udbyder hvert år 12 -15 kurser og stævner.
Arrangementerne kan have forskellig varighed og varierer meget i indhold.
Foreningens medlemmer har adgang til alle arrangementer, og hver gang, man deltager, kommer man hjem musikalsk og socialt beriget.

Følg med på www.folkekor.dk

 

Arrangementet støttes af